Mặt bằng căn hộ loại 2

Mặt bằng căn hộ loại 2 chung cư Dolphin Plaza được thiết kế từ tầng 4 – 27. Trong đó:

  • Diện tích: 152m2
  • Số phòng ngủ: 3

Sơ đồ mặt bằng thiết kế căn hộ

Căn hộ Dolphin Plaza loại 2

Căn hộ Dolphin Plaza loại 2 – 152 m2

Thiết kế nội thất căn hộ loại 2

Thiết kế nội thất căn hộ loại 2

Chung cư Dolphin Plaza – Thiết kế nội thất căn hộ loại 2