Mặt bằng căn hộ loại 3

Căn hộ loại 3 chung cư Dolphin Plaza được thiết kế từ tầng 4- 27. Trong đó:

  • Diện tích: 186m2
  • Số phòng ngủ: 4

Sơ đồ mặt bằng thiết kế căn hộ

Căn hộ Dolphin Plaza loại 3

Căn hộ Dolphin Plaza loại 3 – 186 m2

Thiết kế nội thất căn hộ loại 2

Thiết kế nội thất căn hộ loại 3

Chung cư Dolphin Plaza – Thiết kế nội thất căn hộ loại 3