Mặt bằng căn hộ loại 4

Căn hộ loại 4 chung cư Dolphin Plaza được thiết kế từ tầng 4-27. Trong đó:

  • Diện tích: 198m2
  • Số phòng ngủ: 4

Mặt bằng thiết kế căn hộ loại 4

Căn hộ Dolphin Plaza loại 4

Căn hộ Dolphin Plaza loại 4 – 198 m2

Thiết kế nội thất căn hộ loại 4

Thiết kế nội thất căn hộ loại 4

Chung cư Dolphin Plaza – Thiết kế nội thất căn hộ loại 4