Mặt bằng căn hộ loại 5

Căn hộ loại 5 chung cư Dolphin Plaza được thiết kế từ tầng 4- 27. Trong đó:

  • Diện tích: 156m2
  • Số phòng ngủ: 3

Sơ đồ mặt bằng căn hộ loại 5

Căn hộ Dolphin Plaza loại 5

Căn hộ Dolphin Plaza loại 5 – 156 m2

Thiết kế nội thất căn hộ loại 5

Thiết kế nội thất căn hộ loại 5

Chung cư Dolphin Plaza – Thiết kế nội thất căn hộ loại 5