Mặt bằng căn hộ loại 6

Mặt bằng căn hộ loại 6 chung cư Dolphin Plaza được thiết kế từ tầng 4-27. Trong đó:

  • Diện tích: 191m2
  • Số phòng ngủ: 4

Sơ đồ mặt bằng căn hộ loại 6

Căn hộ Dolphin Plaza loại 6

Căn hộ Dolphin Plaza loại 6 – 191 m2

Thiết kế nội thất căn hộ loại 6

Thiết kế nội thất căn hộ loại 6

Chung cư Dolphin Plaza – Thiết kế nội thất căn hộ loại 6