Mặt bằng căn hộ loại 7

Mặt bằng căn hộ loại 7 được thiết kế tại tòa tháp 2 từ tầng 4 – 27 chung cư Dolphin Plaza. Trong đó

  • Diện tích: 138m2
  • Số phòng ngủ: 3

Mặt bằng thiết kế căn hộ loại 7

Căn hộ Dolphin Plaza loại 7

Căn hộ Dolphin Plaza loại 7 – 138 m2

Thiết kế nội thất căn hộ loại 7

Thiết kế nội thất căn hộ loại 7

Chung cư Dolphin Plaza – Thiết kế nội thất căn hộ loại 7