Mặt bằng căn hộ loại 8

Căn hộ loại 8 thuộc tháp 2 chung cư Dolphin Plaza, từ tầng 4- 27. Trong đó:

  • Diện tích: 133m2
  • Số phòng ngủ: 3

Mặt bằng thiết kế căn hộ loại 8

Căn hộ Dolphin Plaza loại 8

Căn hộ Dolphin Plaza loại 8 – 133m2

Thiết kế nội thất căn hộ loại 8

Thiết kế nội thất căn hộ loại 8

Chung cư Dolphin Plaza – Thiết kế nội thất căn hộ loại 8

Thiết kế nội thất căn hộ loại 8 tháp 3

Chung cư Dolphin Plaza – Thiết kế nội thất căn hộ loại 8 tháp 3